• Mwongozo Wa Bembea ya Maisha

  0 out of 5

  Mwongozo huu umekusudia kurahisisha ya mwalimu mwelekezi pamoja na mtahiniwa katika kutambua dhamira yake Timothy Arege. Maudhui yake yame dondolewa moja baada ya lingine kwa kina. Aidha, umeweka wazi sifa kuu za kila mhusika na jinsi anavyoendeleza maudhui katika tamthilia hii.

  Ksh149
 • Mwongozo Wa Mapambazuko Ya Machweo Na Hadithi Nyingine

  0 out of 5

  Mwongozo huu una nia ya kuwa mwanga gizani kwa wasomi wa diwani ya ‘Mapambazuko ya Machweo na Hadithi nyingine.

  YALIYOMO

  Jalada ya diwani ya mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine.
  Ufaafu wa anwani ya ‘Mapambazuko ya machweo’ kwa hadithi zote.
  Mandhari.
  Ploti/msuko.
  Mauthui.
  Wahusika.
  Mbinu za lugha na sanaa.

  Ksh179
 • Kiswahili notes form 1-4 complete

  0 out of 5

  This document contains Kiswahili from form 1-4 notes which are suitable for both students and teachers.It is well analysed and prepared with the aim of preparing KCSE candidates for Kiswahili paper 1 & 2 in the examination.Muhitaji yote ya silabasi ya shule za upili yameshughulikiwu kwa kina. Mada zimejadiliwa kwa lugha rahisi na mifano anuwai ya uchanganuzi kutolewa.

  In PDF format so that your print or read from any smartphone, laptop or computer.

  Ksh318
 • Fasili simulizi

  0 out of 5

  Nakala hii ya  Fasihi Simulizi  kimeandikwa kwa lengo la kumfafanulia mwanafunzi tanzu na vipera vya fasihi simulizi kwa njia angavu na nyepesi. Muhitaji yote ya silabasi ya shule za upili yameshughulikiwu kwa kina. Mada zimejadiliwa kwa lugha rahisi na mifano anuwai ya uchanganuzi kutolewa. Yapo maswali yaliyotolewa mwishoni mwa mada. Maswali haya yanatahini stadi zote za ufumbuzi. Mwishoni mwa kitabu kumetolewa majibu ya baadhi ya maswali ya mazoezi.

  Ksh90
 • Mbini za lugha na Fasihi

  0 out of 5

  Mwongozo huu unalenga kutoa mapendekezo ya kuelekeza wanafunzi na wasomi
  wengine katika misingi ya kufundisha Kiswahili kwa njia inayofaa katika mazingira
  ambamo watapaswa kufundishia.Mwalimu akifundisha akitumia mbinu zinazostahili, matokeo yake ni kwamba
  wanafunzi watakuwa na hamu ya kujifunza na kujivunia Kiswahili, ambayo ni lugha ya
  taifa na kimataifa.

  Ksh135
 • Mwongozo wa chozi la Heri

  0 out of 5

  Mwongozo huu wa unalenga kuwasaidia wanafunzi wa shule za upili katika kuelewa riwaya ya Chozi to Heti yoke Assumpta K. Motel (One Planet) Umeandikwa na waalimu waliobobea katikakufunza no kutahini mtihani wo somo la fasihi (K.C.S.E)

  Ksh90
 • Mwongozo wa kigogo

  0 out of 5

  Huu ni ufafanuzi wa kina wa tamthilia ya Kigogo. Masuala makuu ya tamthilia hii yamefafanuliwa kwa undani kwa minajili ya wanafunzi wanaotarajia kufanya mtihani wa kidato cha nne. Ufafanuzi huu umeonyesha vipengele vikuu kama Mtiririko, Maudhui, Wahusika na Mtindo. Inatarajiwa kuwa wote watakaotumia ufafanuzi huu watafaidika mno na yaliyomo

   

  Ksh83
 • Mwongozo wa Kidagaa

  0 out of 5

  Mwongozo huu wa riwaya ya kidagaa kimemwozea umeandaliwa hususan kuwasaidia wanafunzi wa fasihi kunoa makali yao na kuielewa zaidi riwaya. Mwongozo huu umejaribu kuchimbua kusidio la mwandishi iii kumpa mwanafunzi mwanga. Mwongozo huu wa kipekee ni muhimu kwa wanafunzi, walimu na wasomaji wa kawaida wanaotaka kuilewa vyema riwaya ya kida-gaa kimemwozea

  Ksh83
 • Mwongozo wa mstaki meya

  0 out of 5

  Mwongozo huu unawalenga wanafunzi wa shule za sekondari kama diri ya kuwaongoza keielewa tamthilia ya mstahiki meya.Mwongozo huu,tofauti na miongozo mingine,utawarahisishia wanafunzi kazi ya kuisoma,kuelewa na kuihakiki tamthilia ya mstahiki meya kwa sababu waandishi waandishi wa mwongozo huu wamesahilisha utata unaowakumba wanafunzi wengi kwa  kufafanua,Vipengele vifuatavyo

  Ksh83
 • Mwongozo wa damu nyeusi na Hadithi Nyingine

  0 out of 5

  Mwongozo huu umetoa uchambuzi wa kina wa Damu Nyeusi , ambao ni

  nakala adimu kwa wanafunzi wanaojiandaa kufanya mtihani wa KCSE. Kuna uchambuzi wa wahusika, dhamira, maudhui na mbinu za sanaa na lugha. Muhtasari wa hadithi utakaomwezesha msomaji kufuatilia visa kwa urahisi na maswali ya mazoezi pia yametolewa
  huwa hawana imani na watu weusi waliofika huko. Kadhalika, imebainishwa kuwa ubaguzi kwa
  misingi ya rangi ya ngozi hauna msingi wowote, kwani binadamu ni binadamu.

  Ksh83
 • Mwongozo wa Tumbo Lisiloshiba na Hadithi Nyingine

  0 out of 5

  Mwongozo huu umetayarisha hadithi zote za Lisiloshiba na Hadithi Nyingine na kuzifanya
  zieleweke barabara. Kuna mifano ya maswali ili kuwapa changamoto watahiniwa wote.
  Wanajopo waliotayarisha mwongozo huu wana tajiriba ya muda mrefu katika kufundisha somo
  Ia Fasihi ya Kiswahili katika Shule za sekondari.
  Ni matumaini yangu kuwa walimu na wanafunzi hawatachoka kuusoma mwongozo huu

  Ksh74
Open chat
didn't find a book?
Hello,need help with something? leave your request here. And we will get back to you immediately